ՀՀ Վաստակավոր մանկավարժ 2015 թ.

Երևան քաղաքի պատվավոր մանկավարժ 2014 թ.

Ուսուցիչների պարգևատրումներ

Աշակերտների պարգևատրումներ