Ներքին գնահատում

2022 - 2023 թ․

2014 - 2015 թ․

2015 - 2016 թ․

2016 - 2017 թ․

2017 - 2018 թ․

2018 - 2019 թ․

2019 - 2020 թ․

2020 - 2021 թ․

2021 - 2022 թ․

Հասցե - Մաշտոցի 5/2

Հեռախոս - 010 535641

Էլ․փոստ - school42@schools.am

Էլ․փոստ - 42school@rambler.ru